Kapcsolat, cím, telefonszám - Arrabona antikvitás webshop

Tartalomhoz ugrás

Ha a termékekkel vagy vásárlással kapcsolatban kérdése van írjon vagy hívja
ügyfélszolgálatunkat munkanapokon: 9.00 - 17.00 óráig
a 06 30 905 1492-es telefonszámon, vagy e-mailben: info@antikweb.eu


ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Antikvitás vebshop továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.webshop.polo-nyomda.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Antikvitás webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Az Antikvitás webshop webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. Az Antikvitás webshop történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Antikvitás webshop bárki jogosult vásárolni, amennyiben a weboldalon sikeresen kitölti a konkrét vásárláskor a vásárláshoz szükséges adattovábító panelt, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruházban bárki regisztrálás nélkül is korlátlanul böngészhet a termékek között, és a vásárláshoz sem kell külön regisztráció, a vásárlás maga a regisztráció.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre.

1.5. Ügyfélszolgálat:
Antikvitás webshop Ügyfélszolgálat
Nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 9.00-17.00
Telefon: 06 30 905 1492
Internet cím: www.antikweb.eu
E-mail: info@antikweb.eu

2. Regisztráció

2.1. Az áruházban történő vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges. A regisztráció a vásárlással megvalósul és bárki számára elérhető az áruház termékei mellet lévő kosárkában történő áru elhelyezésével, majd továbblépve a vásárló vásárláshoz szükséges adatainak megadásával. A vásárlás során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím  továbbá a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatok kitöltése szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására illetve aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

3. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek szállítási költsége egész Magyarország területére: ha a banki előreutalást választja 950 Ft, a postai utánvét költsége pedig 1450 Ft.

3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél a megrendelt csomagot sorozatosan nem veszi át, abban az esetben megrendelési jogosultságát korlátozza, illetve megrendelését visszautasítja.

4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A szállítási díj az ország egész területén 20 000 Ft-os vásárlás alatt 990 Ft, 20 000 Ft-os vásárlás felett ingyenes. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

4.2. A megrendelt termékek személyes átvételére nincsen lehetőség.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.
Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról. A visszaszállítás költségeit a vevő viseli.

5.2. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.

5.3. Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. törött, sérült, stb.)

5.4. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A vevő által kezdeményezett garancia érvényesítés minden esetben a Vevő és a Szolgáltató adott kereskedelmi partnere között lehetséges, melyben a Szolgáltató a vevő kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

6.2. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

6.3. Az egyes árucikkekre vonatkozó garanciával kapcsolatban a Szolgáltató kereskedelmi partnerének a szabályai irányadóak.

7. Egyéb tudnivalók

7.1. A Szolgáltató által üzemeltetett www.antikweb.eu címen elérhető webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Szállítási információk


Házhozszállítás, szállítási díj

A megrendelt termékeket minden esetben a Magyar Posta futárszolgálata szállítja házhoz. A szállítás munkaidőben történik, ezért fontos, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.
A várható szállítási határidő a rendelés feladását követőe 3-7. munkanap. A kiszállítás kezdetéről e-mailben értesítést küldünk.

Sikertelen kézbesítés esetén a Posta értesítést hagy az elérhetőségével. Ez esetben kérjük, minél előbb vegye fel a kapcsolatot az értesítőn megadott postahivatallal, vagy a kiszállítást végző kézbesítővel.
A szállítási díj az ország egész területén utánvétes csomag esetén 2250 Ft, banki előreutalás esetén 1600 Ft. Személyes átvétel is lehetséges, de csak előre egyeztetett helyen és időben.

Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén webáruházunk (www.antikweb.eu) fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó vásárlásait korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít), ill. a felhasználót törölje.

Reklamációk, kifogások (lásd még: ÁSZF)

A csomag átvétele után kérjük, ellenőrizze le a tartalmát. Kérjük, minél hamarabb jelezze ügyfélszolgálatunkon, amennyiben valami hiányzik a csomagból, vagy hibás.

Rendelése során élhet a 17/1991. kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállás jogával. A szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül elállhat. Ebben az esetben a kifogásolt termék(ek) vételárát legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatérítjük.

Figyelem: az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő viseli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a Vevő köteles megtéríteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak a sértetlen, eredeti állapotban lévő terméket tudjuk visszavásárolni. A megvásárolt terméket ha nem felel meg, sajnos csak abban az állapotban van módunk visszavenni, amelyben elküldtük. A termék nem lehet használt, törött, sérült, az ilyen állapotú termékeket sajnos nem tudjuk visszavenni. A névre- személyre szóló egyedileg készített termékeket pedig egyáltalán nem illetve csak jogos minőségi reklamáció esetén tudjuk visszavenni.Nem talált választ a kérdésére? Munkatársunk készséggel áll a rendelkezésére.

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal!


e-mail: info@antikweb.eu telefon: +36 30 905 1492
Vissza a tartalomhoz